Hoe het begon...Hoe het begon . . .

We schrijven oktober 1977. Vanuit de verbondsleiding van de Christelijke Arbeidersjeugd (KAJ) werd uitgekeken naar een café. Men wilde namelijk een (vaste) ontmoetingsplaats voor de jongeren maken. Na veel en lang zoeken werd begin 1978 de herberg "Bien Venue" aan de Kortrijkse Gentpoort gekozen. Met enkele jongeren werd het café opgeknapt en ingericht.
Een naam voor hun ontmoetingsplaats was de volgende stap. Er waren talloze ideeën; om er maar enkele op te noemen: 't Fundament, 't Verzet, 't Jaar 25, De Gentpoorte, Kijk Op, Den Alaamzak, 't Fabriekske, De Mansarde, . . .

Uiteindelijk werd het "'t Krabje", een naam die ons ondertussen allemaal wel bekend is. Op vrijdag 16 februari 1979 opende het café officieel haar deuren. De ietwat vreemde clubnaam heeft eigenlijk een vrij eenvoudige oorsprong. Hij staat namelijk voor de eerste letters van K.A.J. (Kristelijke ArbeidersJeugd). De vierde letter had dus eigenlijk een R moeten zijn. Probeer dat maar eens uit te spreken !

Het café trok de eerste jaren niet echt veel volk. Begin 1980 werd het interieur nog eens flink aangepakt. Van toen af aan ging het steeds beter. In diezelfde periode werd er ook aan een motorclub gedacht. Een aantal mensen werden naar hun interesse gepolst en die spraken er op hun beurt weer met anderen over. En er bleek interesse te zijn. Op 7 maart 1980 werd dan ook een eerste vergadering gepland. In 't Krabje natuurlijk.


DE START


Met enige vertraging, maar met veel enthousiasme, begon de eerste vergadering. Het was duidelijk even wennen aan alle nieuwe gezichten, in totaal dertien. Nadat iedereen zichzelf had voorgesteld, kwam het gesprek op gang. Voor de meesten bleek een motorclub iets totaal nieuw te zijn. Zodoende verwoorde iedereen zijn visie en verwachtingen over hoe en wat een motorclub zou moeten zijn.

In grote lijnen kwam het op het volgende neer:

  •  een vriendenploeg vormen en zeker GEEN bende 
  •  geen te grote groep zodat iedereen elkaar goed zou leren kennen 
  •  motorrijden is onze hobby 
  •  elkaar helpen met technische problemen 
  •  informatie uitwisselen over wetgeving, verzekeringen, . . . 
  •  hoe onderhoud je zelf je motor 
  •  de streek verkennen en concentraties rijden

 

HET VERVOLG

De volgende vergadering werd op 4 april 1980 gepland. Die avond werd het laat. Heel laat . . .

Van dan af was er in het café een eigen infohoekje voorzien en lag Moto 73 er ter inzage voor de leden van de motorclub.

Bovendien beschikte de groep ook al over een eigen vergaderlokaal, wat zeer goed onthaald werd. Het ledenaantal was ondertussen ook tot 19 opgeklommen.

Een citaat uit het toenmalige vergaderingsverslag: "Op de nogal rumoerige eerste officiële vergadering van MC 't Krabje werden de nodige besluiten genomen in verband met het clubreglement en het te betalen lidgeld. Het bestuur verzoekt echter de leden voortaan wat minder luidruchtig te zijn en geen verhalen te vertellen die niets terzake doen. Op die manier hopen we de vergaderingen niet langer te rekken dan nodig is." Einde citaat.

Het eerste clubbestuur werd die avond verkozen en zag er als volgt uit:

Chris Lahousse - voorzitter 

Geert Noyez - secretaris 

Luc Rogge en Luc Note - hulpsecretarisse


15 JAAR VERDER


Het ledenaantal van MC 't Krabje is tot een kleine dertig gestegen, er is een andere voorzitter, de bestuursfuncties worden door andere mensen bekleed, het clubblad is een tweemaandelijkse clubkrant geworden, het jaarlijkse krabbetreffen is telkens een succes, de club is aan haar vierde clublokaal toe, er is een verbroedering tot stand gekomen met de Nederlandse motorclub Contact en de nieuwjaarsreceptie en het souper zijn jaarlijks vaste gegevens. Wie een decennium geleden zei dat motoren en motorclubs een modeverschijnsel waren dat vlug voorbij zou waaien, moet ondertussen wel toegeven dat hij er glad naast zat . . .


Verbroedering met MC Contact


MC 't Krabje is sinds 1985 'officieel' verbroederd met MC Contact uit Dordrecht in Nederland. Een verhaal dat eigenlijk al een tijdje voordien begonnen was . . .

Van bij het eerste Krabbetreffen dat georganiseerd werd, was er internationale belangstelling: een motorclub uit Dordrecht, Nederland, MC Contact genaamd, was meteen van de partij. Een ploeg waar de leden van 't Krabje het best mee konden vinden, zo zou later blijken.

Na enkele bezoekjes van MC Contact besloot 't Krabje ook maar eens boven de Moerdijk te gaan zien. Eerst ging het naar Leeuwarden, daarna met de tenten naar de Voorjaarsrit van Dordrecht, een organisatie van MC Contact. De Belgische collega's werden er met open armen ontvangen. Al vlug werden de tenten voor een deftig dak boven het hoofd ingeruild en konden de leden van 't Krabje bij die van Contact overnachten.

De relatie groeide uit met de jaren en toen 't Krabje haar vijfjarig bestaan vierde, vonden enkele leden het hoog tijd dat de 'Contacters' ook eens voor een deftig weekend naar hier afzakten. Want tot nog toe waren ze enkel voor eendaagse ritten overgekomen. Meteen werd een degelijk programma in elkaar gebokst en zocht men naar een deftige locatie om de leden van MC Contact te laten overnachten. Ze waren namelijk met te velen om hen bij de leden van 't Krabje te slapen te leggen.

Hoe het feestweekend uiteindelijk verliep leest u in onderstaand verslag uit het krantje van oktober 1985.